Hoe werkt het?

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. TA richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude scriptovertuigingen.
De grondlegger Eric Berne (1910-1970) was een innovatieve en creatieve denker die psychoanalytisch geschoold was. Beïnvloed door de humanistische beweging en gebruikmakend van vele effectieve psychotherapeutische- en begeleidingsmodellen, ontwikkelde hij een nieuwe theorie met een zeer praktische benadering.

TA onderzoekt de communicatie tussen mensen én de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen. De diverse heldere concepten die de TA ons biedt zijn erg helpend om deze processen inzichtelijk te maken en geven handvatten tot verandering.

Hoe werkt TA therapie Boxtel?

Therapie is stilstaan bij jezelf: Wat doe je, wat denk je, wat voel je, welke signalen geven je lichaam af? Dit opmerken vanuit een zekere mildheid en respect voor jezelf en doorvoelen wat het met je doet. Op deze manier ga je tijdens de therapie op zoek naar meer verdieping over jezelf, jouw patronen, over hoe dat zo gekomen is en vooral hoe het ook anders kan. Patronen zijn altijd ontstaan omdat ze op een bepaald moment in je leven nodig waren. Ze hebben je in die tijd absoluut een dienst bewezen. Wanneer deze manieren later niet meer effectief zijn, merk je dat je hier lichamelijk en/of geestelijk last van krijgt en is het tijd hier afscheid van te nemen.

We besteden aandacht aan signalen die je lichaam afgeeft en patronen in je gedrag, gevoelens en gedachten waar je last van hebt. Ik ondersteun je in het begrijpen van het hoe en waarom van die signalen en patronen en maak hiervoor gebruik van de heldere concepten die de Transactionele Analyse ons biedt. Zo zul je ontdekken welke andere opties er voor jou zijn om met je probleem om te gaan waardoor verandering mogelijk is. Dit gaat met vallen en opstaan, houd hoop, want oefening baart kunst!

Wanneer bepaalde situaties voortdurend veel (emotionele) lading op blijven roepen maak ik regelmatig gebruik van emdr.